Twój dentysta doradzi ci, jaką pastę użyć

width=300Skład substancji leczniczej nie rzadko jest taki, jakiego oczekujemy. Jego odczytywanie jest możliwe właściwie przez każdego, mimo, że często w języku łacińskim, jednak nie każdy to robi. Stomatologia Kraków to miejsce, gdzie zespół specjalistów może pomóc nam w doborze odpowiedniej pasty do stanu naszej jamy ustnej oraz uzębienia. Są one różne, dostosowane do potrzeb użytkowników. Wyróżniamy te o działaniu pielęgnacyjnym, odżywczym, ale także te lecznicze, konkretnie skierowane na dany problem. Continue reading „Twój dentysta doradzi ci, jaką pastę użyć”

Prawidłowa higiena jamy ustnej dzięki pastom, niciom i płynom.

width=300Przykry, nieprzyjemny zapach z ust to zdecydowanie jeden z głównych objawów, który świadczy o nieprawidłowościach w obrębie jamy ustnej. To zdecydowanie najczęstsza przyczyna wizyt u stomatologa. Nierzadko wystarcza zwykłe badanie, aby stwierdzić, z jakim elementem wystąpił problem. Zdarza się to w przypadku różnych chorób, infekcji, ale także zwykłych, drobnych uszkodzeń zębiny. Stomatologia Kraków to dziedzina, która w sposób fachowy pomaga pacjentom uporać się z tym problemem. Continue reading „Prawidłowa higiena jamy ustnej dzięki pastom, niciom i płynom.”

WPLYW STEZENIA JONÓW WODOROWYCH

WPŁYW STĘŻENIA JONÓW WODOROWYCH NA -STAN KOLOIDÓW KOMÓRKI Duży wpływ na stan koloidów, a co za tym idzie na stan życiowy i czynnościowy komórki, wywiera stężenie jonów wodorowych w środowisku komórkowym, oznaczane symbolem pH. Do badania tkanek w roztworach o różnym stężeniu jonów wodorowych służą tzw. hodowle tkankowe. W badaniach takich okazało się, komórki nie tracą swoich właściwości rozrostu w szerokich granicach zmian pH środowiska. Oddziaływanie więc kwaśne i oddziaływanie zasadowe nie wywołuj ą w protoplazmie zmian nieodwracalnych, naturalnie, jeżeli działanie tych środowisk będzie krótkotrwałe; Jeżeli bowiem zmienimy środowisko. Continue reading „WPLYW STEZENIA JONÓW WODOROWYCH”

DYSPERSJA KOLOIDÓW PROTOPLAZMY

Ciśnienie osmotyczne Zmiany dyspersji wywołują zmiany napięcia powierzchniowego, a powstawanie z tych zmian nowych cząsteczek i jonów pociąga za sobą zwiększenie się ciśnienia osmotycznego. DYSPERSJA KOLOIDÓW PROTOPLAZMY Jak wiadomo, przy każdym rozbiciu cząsteczek na dwie mniejszej, ciśnienie osmotyczne wzrasta w dwójnasób. Ciśnienie osmotyczne, zależy nie od wielkości cząsteczki, a wyłącznie od liczby cząsteczek w roztworze. -Drobina -białka przy rozbijaniu przez wewnątrzkomórkowe enzymy może wytworzyć 2,50 rozpuszczalnych cząsteczek, czyli może wystąpić wzrost ciśnienia osmotycznego o 250 razy; nie licząc nawet rozbicia cząsteczki na jony. Dynamika jednak życiowa komórki wyrównuje ciśnienie osmotyczne, dla tego wzrost ciśnienia osmotycznego w komórce trwa dość krótko. Continue reading „DYSPERSJA KOLOIDÓW PROTOPLAZMY”

Osocze krwi

Jeżeli umieścić leukocyty w roztworze fizjologicznym, to tracą one swoje właściwości ruchowe i zdolność pochłaniania (fagocytozy). Jeżeli jednak dodać do roztworu fizjologicznego jakikolwiek bądź koloid, który by obniżał napięcie powierzchniowe leukocytów, to leukocyty z powrotem odzyskują zdolność ruchową. Osocze krwi, jako roztwór zawierający koloidy, sprzyja samoistnym ruchom leukocytów przez obniżenie ich napięcia powierzchniowego. Ma to duże znaczenie praktyczne przy wchłanianiu obcych elementów, które wtargnęły do krwi. Wszelkie płyny ustrojowe, zawierające większe ilości białka, które obniża napięcie powierzchniowe, sprzyjają powstawaniu pełzakowatych ruchów krwinek białych. Continue reading „Osocze krwi”

Wytrzymalosc komórki na zmiany pH srodowiska

Wytrzymałość komórki na zmiany pH środowiska jest zjawiskiem bardzo korzystnym. Wiemy, że krew posiada pK = 7,3, . . płyny międzytkankowe natomiast pH ; ,; ; = 7,09 – 7,29, czyli wykazują przesunięcie w kierunku bardziej obojętnym niż krew. Krew nie zmienia swego odczynu dzięki czynnikom regulującym stężenie jonów wodorowych, natomiast, znajdujące się w różnych warunkach czynnościowych, narażone są na zmiany pH nawet ,w dość. Continue reading „Wytrzymalosc komórki na zmiany pH srodowiska”

Obrona przed zakwaszeniem srodowiska

Obrona przed zakwaszeniem środowiska polega na tym, że podczas zakwaszania występuje rozszerzenie naczyń krwionośnych w miejscu zakwaszenia, czyli tzw. przekrwienie, dzięki czemu powstaje wzmożony dopływ krwi, wypłukujący kwaśne wytwory przemiany materii. Prócz tego zwiększone stężenie jonów wodorowych wywołuje zwiększoną dysocjację oksyhemoglobiny, uwolniony zaś tlen sprzyja spalaniu kwasów, W ten sposób przychodzi do uregulowania pH środowiska i komórka z. powrotem znajduje się w optymalnym dla siebie środowisku. Niestety, dzisiaj jeszcze nie wiemy, jakie jest właściwe oddziaływanie protoplazmy żywej komórki. Continue reading „Obrona przed zakwaszeniem srodowiska”

DYSPERSJA KOLOIDÓW PROTOPLAZMY

DYSPERSJA KOLOIDÓW PROTOPLAZMY Koloidy protoplazmy mogą zmieniać swoją dyspersję, czyli rozproszenie, to znaczy mogą zmniejszać ją lub zwiększać. Jak wiemy : poszczególne cząsteczki koloidów tworzą tzw. micele. Dyspersja jest właściwością koloidów odrywania się od micel i tworzenia innych wiązań, które są odwracalne. Zdolność koloidów do dyspersji jest warunkiem życia komórki. Continue reading „DYSPERSJA KOLOIDÓW PROTOPLAZMY”

Odcinek S-T jest zawsze na linii izoelektrycznej

Odcinek S-T jest zawsze na linii izoelektrycznej. Te kierunki dotyczą wszystkich odprowadzeń klasycznych. Również wysokość załamków krzywej elektrokardiograficznej jest w sercach prawidłowych ustalona. Wysokość załamka P w odprowadzeniu II wynosi ja, załamek zaś T wynosi 1/3 załamka R. Czas trwania poszczególnych załamków i czas pomiędzy załamkami jest w normalnych elektrokardiogramach ściśle ustalony i ulega nieznacznym wahaniom. Continue reading „Odcinek S-T jest zawsze na linii izoelektrycznej”