Dzialanie na osrodki naczyniowe

Działanie na ośrodki naczyniowe prowadzi do zmian światła naczyniowego, co reguluje dopływ krwi do narządów. Zmiana napięcia ośrodków naczyniowych może być wywołana bądź z kory mózgowej, jako tzw. wpływ psychiczny, bądź, co ma znaczenie większe, z obwodu na drodze odruchowej przez tzw. układ presoreceptorów. Punkt uchwytu dla układu presoreceptorów znajduje się w samych naczyniach, a mianowicie w łuku tętnicy głównej i w zatoce szyjnej. Bodźcem dla zakończeń nerwu depresyjnego neruus depressor i nerwów zatoki szyjnej rami carotici nerw glossopharyngei nerwy Heringa jest ciśnienie krwi. W zależności więc od większego lub mniejszego ciśnienia krwi w układzie tętniczym występuje albo stan zwiększonego albo zmniejszonego napięcia ośrodka naczyniowego i w wyniku podwyższenie lub spadek ciśnienia krwi w układzie tętniczym. Obniżenie ciśnienia w zatoce szyjnej wywołuje również zwężenie żył, natomiast podniesienie sprowadza ich rozszerzenie. [podobne: nisza jawor, kolonografia, marvita lębork ]

Powiązane tematy z artykułem: kolonografia marvita lębork nisza jawor