elwet

W odcinku przekrwionym zwieksza sie równiez napiecie tkanek

W odcinku przekrwionym zwiększa się również napięcie tkanek w związku z przepełnieniem krwią naczyń wzmożonym tworzeniem się chłonki z powodu zwiększonego ciśnienia krwi w naczyniach włosowatych. Zwiększone tworzenie się chłonki nie wywołuje powstawania obrzęku, gdyż odpływ jej odbywa się sprawnie. Przyczyny, które wywołują przekrwienie, wpływają na naczynia w ten sposób, że wywołują rozszerzenie naczyń albo prz...

Skurcz naczyn wiencowych serca

Skurcz naczyń wieńcowych serca dochodzi do skutku przez działanie włókien cholinergicznych podrażnionych przez proces patologiczny toczący się w naczyniach albo na drodze odruchu korowo-trzewnego w związku z nadmierną pobudliwością naczyń wieńcowych, która powstaje dzięki początkowym procesom patologicznym. Wytwarza się wtedy hiperwagotonia serca, gdyż wpływy z kory mózgowej pobudzają ośrodki nerwu błędnego, który kurc...

PRZEKRWIENIE

PRZEKRWIENIE Przekrwienie czynne Przekrwienie czynne hyperaemia activa powstaje wtedy, kiedy rozszerzają się drobne tętniczki i naczynia włosowate doprowadzające krew do tkanki w związku z rozszerzeniem tych naczyń zwiększa się szybkość przepływu krwi przez naczynia włosowate, w wyniku, czego tkanki nie mogą pobrać z niej całego tlenu i krew na całym odcinku przekrwienia zachowuje właściwości krwi tętniczej. Szybkość prze...

elwet

Około 70% osób z nagłym zatrzymaniem krążenia ma ostry zawał mięśnia sercowego lub zatorowość płucną. Dlatego tromboliza podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej może poprawić przeżywalność. Metody
W podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniu losowo przydzielono dorosłym pacjentom obserwowane pozaszpitalne zatrzymanie krążenia w celu otrzymania tenekteplazy lub placebo podczas resuscytacji krążeniowo-oddechow...

Najnowsze zdjęcia w galerii elwet :Inotuzumab Ozogamicin versus standardowa terapia ostrej białaczki limfoblastycznej

Rokowanie dla dorosłych z nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną jest złe. Próbowaliśmy ustalić, czy inotuzumab ozogamicyna, przeciwciało anty-CD22 skoniugowane z kalicheamycyną, daje lepsze wyniki u pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną niż standardowe leczenie. Metody
W tej fazie 3 losowo przydzielono dorosłym z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfobl...

zwiekszenie cisnienia osmotycznego

W warunkach patologicznych zwiększenie ciśnienia osmotycznego może dochodzić do znacznych liczb. Normalna np. tkanka posiada ciśnienia osmotyczne. . 1:. 5 7,9 atmosfer, natomiast tkanka w stanie zapalnym (np. w ropniu ) może wykazywać ciśnienie osmotyczne, dochodzące do 19 atmosfer. Różne narządy mogą wykazywać różne, ciśnienia osmotyczne, co zależy od czynności narządu. W narządzie, który: znajduje się w spocz...

Dicer, Drosha i wyniki u pacjentów z rakiem jajnika ad 5

W porównaniu z nietransformowanymi komórkami nabłonka powierzchniowego jajnika, 50% linii komórkowych raka jajnika miało obniżone poziomy zarówno mRNA Dicer (do między 50 do 8% poziomu kontrolnego), jak i mRNA Drosha (między 91 a 7% kontroli; poziom). Podobnie jak w przypadku nowotworów jajnika, linie komórkowe raka jajnika miały poziomy mRNA, które były zgodne z poziomami białka (Figura 2 w Dodatkowym dodatku). Stowarzyszenia k...