Pacjent, ulecz się sam: Jak nowa medycyna stawia pacjenta pod opiekę

Bioetyka zreformowała praktykę lekarską, podnosząc autonomię pacjenta w stosunku do paternalizmu lekarzy. Robert Veatch był liderem tego ruchu, ale jego zdaniem transformacja ustąpiła. W tej książce Veatch podąża za autonomią pacjenta do swoich logicznych i dziwacznych wniosków. Wyraża on nowe lekarstwo , prawdziwie rewolucyjną wizję świata, w którym dosłownie każda decyzja podejmowana p...

obnizenie zalamka T jest zwiazane z nadmiernym stezeniem ochronionej w sercu acetylocholiny

Doświadczenia, w których ochraniano acetylocholinę przez podawanie fizostygminy, pozwoliły stwierdzić, że obniżenie załamka T jest związane z nadmiernym stężeniem ochronionej w sercu acetylocholiny. Odpowiada ono stężeniu uzyskanemu po podrażnieniu nerwu błędnego prądem - elektrycznym średniej siły. Zwiększenie się natomiast załamka T jest związane z mniejszym stężeniem ochronionej ace...

WPLYW STEZENIA JONÓW WODOROWYCH

WPŁYW STĘŻENIA JONÓW WODOROWYCH NA -STAN KOLOIDÓW KOMÓRKI Duży wpływ na stan koloidów, a co za tym idzie na stan życiowy i czynnościowy komórki, wywiera stężenie jonów wodorowych w środowisku komórkowym, oznaczane symbolem pH. Do badania tkanek w roztworach o różnym stężeniu jonów wodorowych służą tzw. hodowle tkankowe. W badaniach takich okazało się, komórki nie tracą swoich wła...

Nowoczesna architektura : AD Round Up: Architektura edukacyjna Część II

Czas trwania remisji, przeżycie wolne od progresji i całkowite przeżycie. Pacjent A pokazuje prawdopodobieństwo pozostania w remisji u pacjentów, u których uzyskano całkowitą remisję lub całkowitą remisję z niecałkowitym odzyskaniem hematologicznym (co ustalono na podstawie oceny badacza). Mediana czasu trwania remisji wynosiła 4,6 miesiąca (95% CI, 3,9-5,4) w grupie otrzymującej inotuzumab w f...

Najnowsze zdjęcia w galerii stomatologia-krakow.info:

334#uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych kolejka , #angio tk tętnic wieńcowych , #przepuklina mosznowa objawy , #przetoka odbytu objawy , #rogowacenie czerwone queyrata , #szpital limanowa poradnie , #przetrwałe migotanie przedsionków , #azatiopryna , #co ile oddawanie krwi , #odcinek st ,