Obrona przed zakwaszeniem srodowiska

Obrona przed zakwaszeniem środowiska polega na tym, że podczas zakwaszania występuje rozszerzenie naczyń krwionośnych w miejscu zakwaszenia, czyli tzw. przekrwienie, dzięki czemu powstaje wzmożony dopływ krwi, wypłukujący kwaśne wytwory przemiany materii. Prócz tego zwiększone stężenie jonów wodorowych wywołuje zwiększoną dysocjację oksyhemoglobiny, uwolniony zaś tlen sprzyja spalaniu kwasów, W ten sposób przychodzi do uregulowania pH środowiska i komór...

Liksysenatyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zespołem wieńcowym czesc 4

Szacowaliśmy, że 6000 pacjentów będzie musiało zostać zarejestrowanych, abyśmy mogli zaobserwować 844 pierwotnych zdarzeń w punkcie końcowym, które zapewniłyby badanie z 96% mocą, aby wykazać nie gorszą sytuację, przy założeniu prawdziwego współczynnika ryzyka równego 1,0, a przy 90% mocy wykazującej wyższość. , zakładając prawdziwy współczynnik ryzyka równy 0,80. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące założeń dotyczących wielkości prób...

Tromboliza podczas resuscytacji w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krążenia czesc 4

Poziom istotności zmniejszył się do 0,045, ponieważ uznano, że nie można pominąć kar alfa w wysokości 0,005. Następnie, obserwując niemal identyczne wskaźniki przeżycia w dwóch grupach leczenia, komisja monitorująca dane i bezpieczeństwo zażądała przeprowadzenia formalnej analizy daremności. Korzystając z danych od 653 pacjentów, którzy zostali poddani ocenie (po wykluczeniu 209 pacjentów z asystolią i całkowitą liczbą 1014 pacjentów poddanych rand...

Niekorzystne efekty transfuzji krwinek czerwonych

Sebastian i jego współpracownicy (wydanie z 23 czerwca) informują, że podawanie kwaśnego węglanu potasu zmniejszyło kwas siarkowy i wydalanie wapnia i miało korzystny wpływ na wskaźniki obrotu kostnego u kobiet po menopauzie. Sugerują, że długotrwałe podawanie wodorowęglanu potasu może być zatem skuteczne w zapobieganiu i leczeniu pomenopauzalnej osteoporozy. Jest wątpliwe, czy wyniki tego badania są istotne dla znacznej większości kobiet.
Zawarto...

Najnowsze zdjęcia w galerii stomatologia-krakow.info:

334#uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych kolejka , #angio tk tętnic wieńcowych , #przepuklina mosznowa objawy , #przetoka odbytu objawy , #rogowacenie czerwone queyrata , #szpital limanowa poradnie , #przetrwałe migotanie przedsionków , #azatiopryna , #co ile oddawanie krwi , #odcinek st ,