Kruchość korowej kości - wady z niedoboru sFRP4 w chorobie Pylea ad 7

Radiogramy (Figura 2A) wykazały rozszerzone metafizy z cienką korową kością w kości udowej i piszczelach, gdy myszy były tak młode jak 2 tygodnie - zmiany, które były znacząco podobne do obserwowanych u pacjentów (Figura 1). Analiza tomografii mikrokomputerowej kości udowej u myszy pozbawionych sfrp4 potwierdziła obecność cienkich kory w porówna...

Agoniści hormonów uwalniających gonadotropiny z powodu endometriozy

W artykule na temat agonistów hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH) jako leczenia endometriozy, Olive (wydanie 11 września) opisuje 36-letnią kobietę z bólem miednicy, która nie miała odpowiedzi na leczenie hormonalne zainicjowane na podstawie domniemania endometriozy. Naszym zdaniem wszystkie zabiegi medyczne, które powodują zahamowanie funkcji ...

Podstawowa insulina i układ sercowo-naczyniowy i inne wyniki w cukrzycy AD 2

Przeżycie wolne od progresji było znacznie dłuższe w grupie leczonej inotuzumabem w porównaniu z grupą leczoną w standardowej terapii, a także zaobserwowano dowody na poprawę długoterminowego czasu przeżycia przy użyciu inotuzumabu ozogamycyny. Wskaźniki remisji były istotnie wyższe w przypadku stosowania ozotomycyny inotuzumab niż w standardowej...

Najnowsze zdjęcia w galerii stomatologia-krakow.info:

334#przepuklina mosznowa objawy , #przetoka odbytu objawy , #rogowacenie czerwone queyrata , #szpital limanowa poradnie , #przetrwałe migotanie przedsionków , #azatiopryna , #co ile oddawanie krwi , #odcinek st , #blog o odchudzaniu z przepisami , #ferrytyna badanie cena ,