Tromboliza od 3 do 4,5 godziny po ostrym udarze niedokrwiennym

Od opublikowania w 1995 r. Badania1 opisującego skuteczność trombolizy dożylnej za pomocą alteplazy w celu ograniczenia niszczących skutków ostrego udaru niedokrwiennego, wielokrotnie powtarzaliśmy, że skuteczna tromboliza jest zależna od czasu. Pomimo początkowego sceptycyzmu co do korzyści płynących z takiej terapii, kolejne badania powtórzyły podobną skuteczność, skuteczność i bezpieczeństwo i nadal podkreślały, że czas jest mózgiem . W badaniu European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS) III (wydanie z 25 września) ), 2 Hacke i in. omówić ...

BÓL SERCA

BÓL SERCA W rozmaitych sprawach chorobowych serca mogą powstawać różnego charakteru bóle, które niekiedy są bardzo gwałtowne, z promieniowaniem do różnych odcinków ciała, niekiedy zaś tylko zaznaczone w postaci krótkotrwałych odczuć bólowych. Bóle serca mogą powstawać zarówno w chorobach organicznych, jak i czynnościowych serca, najwyraźniej zaś występują w dławicy -piersiowej angina pectoris. Jest bardzo dużo hipotez powstawania bólu sercowego. Powszechnie jeszcze przyjmuje się, że ból serca powstaje z powodu niedokrwienia mięśnia sercowego...

Azatiopryna lub konserwacja metotreksatem w przypadku zapalenia naczyń związanego z ANCA ad

Protokół badania został opracowany przez komitet doradczy śledczego francuskiej grupy ds. Badania zapalenia naczyń i został zatwierdzony przez komisję etyczną grupy analitycznej i komisję egzaminacyjną. Badane leki zostały zakupione przez pacjentów z lokalnych aptek, a koszt tych leków został zwrócony przez francuski narodowy system opieki zdrowotnej. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Dane zebrano, wprowadzono do centralnej bazy danych i przeanalizowano je przez badaczy. Pacjenci w wieku powyżej 18 lat, którzy mieli świeżo ro...

Zwiększony metabolizm oksydacyjny w zespole Li-Fraumeni AD 5

W analizie przeżycia, która miała na celu intubację (obejmującej 164 pacjentów w grupie leczonej inotuzumabem z ozonamycyną i 162 pacjentów w grupie leczonej standardowo), czas przeżycia bez progresji był znacznie dłuższy w grupie otrzymującej ozonamycynę inotuzumab niż w grupie leczonej standardowo ( mediana, 5,0 miesięcy [95% CI, 3,7 do 5,6] vs. 1,8 miesiąca [95% CI, 1,5 do 2,2], współczynnik ryzyka progresji choroby, rozpoczęcie nowej terapii indukcyjnej lub przeszczepienie komórek macierzystych bez osiągnięcia całkowitej remisji lub śmierci, 0,45...

Najnowsze zdjęcia w galerii stomatologia-krakow.info:

334#przetoka odbytu objawy , #rogowacenie czerwone queyrata , #szpital limanowa poradnie , #przetrwałe migotanie przedsionków , #azatiopryna , #co ile oddawanie krwi , #odcinek st , #blog o odchudzaniu z przepisami , #ferrytyna badanie cena , #kalosze allegro ,