Kruchość korowej kości - wady z niedoboru sFRP4 w chorobie Pylea

Kruchość korowo-kostna jest częstą cechą w osteoporozie związaną ze złamaniami bezkręgowymi. Regulacja homeostazy korowo-kostnej okazała się nieuchwytna. Badanie zaburzeń genetycznych szkieletu może dać wgląd w paliwo eksperymentalne podejście terapeutyczne do leczenia rzadkich zaburzeń i wspólnych dolegliwości szkieletowych. Metody
Oceniliśmy czterech pacjentów z chorobą Pyle a, chorobą g...

Więcej informacji na temat Propranololu dla naczyniaków krwionośnych

Odpowiedź niemowlęcych naczyniaków krwionośnych na propranolol opisana w liście Léauté-Labr.ze et al. (Wydanie z 12 czerwca) zastosowało to leczenie do stanu pierwszej linii wśród lekarzy prowadzących tę chorobę. W ich liście nie uwzględniono dyskusji o inicjowaniu i monitorowaniu stosowania propranololu ani o potencjalnych zagrożeniach, które mogą być wyjątkowe u tych pacjentów. Najczęstsze poważ...

Neurologiczne podstawy gorączki

Saper i Breder zapewniają kompleksowy przegląd neurologicznej podstawy gorączki (problem z 30 czerwca) .1 Termoregulacja obejmuje złożoną interakcję autonomicznych, hormonalnych i behawioralnych reakcji regulowanych w dużej mierze przez podwzgórze. Uszkodzenia w obszarze preoptycznym, które działają jak termostat i zawierają mechanizmy rozpraszania ciepła, mogą powodować nietolerancję cieplną lub dysfu...

Wskaźnik masy ciała dzieciństwa i ryzyko choroby niedokrwiennej serca u dorosłych ad 7

DYSPERSJA KOLOIDÓW PROTOPLAZMY Koloidy protoplazmy mogą zmieniać swoją dyspersję, czyli rozproszenie, to znaczy mogą zmniejszać ją lub zwiększać. Jak wiemy : poszczególne cząsteczki koloidów tworzą tzw. micele. Dyspersja jest właściwością koloidów odrywania się od micel i tworzenia innych wiązań, które są odwracalne. Zdolność koloidów do dyspersji jest warunkiem życia komórki. Z ...

Najnowsze zdjęcia w galerii stomatologia-krakow.info:

334#badania lekarskie do pracy jak wygladaja , #schizofrenia opis przypadku , #nerwica depresja derealizacja , #uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych kolejka , #angio tk tętnic wieńcowych , #przepuklina mosznowa objawy , #przetoka odbytu objawy , #rogowacenie czerwone queyrata , #szpital limanowa poradnie , #przetrwałe migotanie przedsionków ,