Azatiopryna lub konserwacja metotreksatem w przypadku zapalenia naczyń związanego z ANCA ad 8

Wyniki te sugerują, że trzy pulsy konsolidacyjne cyklofosfamidu podawane naszym pacjentom między remisją a początkiem terapii podtrzymującej mogą teraz zostać uznane za niepotrzebne. Chociaż nawrót nie był pierwszorzędowym punktem końcowym, nasze dane sugerują, że żaden badany lek nie jest bardziej skuteczny w utrzymywaniu remisji u pacjentów z ziarniniakowatością Wegenera lub mikroskopowym zapaleniem naczyń. Rzeczywiście, co odzwierciedl...

W dlawicy piersiowej ból moze byc odczuwany w róznych miejscach

W dławicy piersiowej ból może być odczuwany w różnych miejscach, a mianowicie nad sercem, w ramieniu, w dłoniach i palcach, w klatce piersiowej, nawet, jako opasujący, w plecach, dziąsłach, w gardle, jak również w całej lewej połowie ciała lub rzadziej w prawej. W związku z tym mogą powstawać przeczulice w różnych odcinkach skóry lub mięśni. Widać z tego, że ból w dławicy piersiowej może się rozprzestrzeniać, to znaczy, że nie je...

ZABURZENIA CZYNNOSCI NACZYN POJECIA OGÓLNE

ZABURZENIA CZYNNOŚCI NACZYŃ POJĘCIA OGÓLNE Rolą krążenia krwi jest dostarczenie z krwią odpowiedniej ilości tlenu składników odżywczych do wszystkich tkanek i narządów oraz usuwanie z nich wytworów powstających z komórkowej przemiany materii, które mogą być szkodliwe dla ustroju. Dzięki prawidłowemu ukrwieniu tkanek odbywa się w nich prawidłowa wymiana materii między krwią a tkankami i tkanki mogą spełniać normalnie właściwe im c...

Most graniczny przez Olzę w Cieszynie

Te trzy schematy są powszechnie stosowane w leczeniu nawrotów lub opornego na leczenie ALL i zostały wybrane dla grupy kontrolnej w celu zapewnienia badaczom możliwości dostosowania schematu leczenia do stanu pacjenta i historii leczenia oraz do standardowej praktyki. Modyfikacje schematów dawkowania opisano w Dodatku Uzupełniającym. Wyniki
Dwa główne punkty końcowe to całkowita remisja (obejmująca całkowitą remisję z niecałkowitym odz...

Najnowsze zdjęcia w galerii stomatologia-krakow.info:

334#schizofrenia opis przypadku , #nerwica depresja derealizacja , #uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych kolejka , #angio tk tętnic wieńcowych , #przepuklina mosznowa objawy , #przetoka odbytu objawy , #rogowacenie czerwone queyrata , #szpital limanowa poradnie , #przetrwałe migotanie przedsionków , #azatiopryna ,