Możliwy podkliniczny zakrzepica ulotek w bioprotezy zastawek aortalnych

U pacjentów, u których wystąpił udar po przezcewnikowej wymianie zastawki aortalnej (TAVR) podczas trwającego badania klinicznego, stwierdzono zmniejszenie ruchu płatków zastawki aortalnej. To stwierdzenie wzbudziło obawy dotyczące możliwej subklinicznej zakrzepicy w liściach i zachęciło do dalszych badań. Metody
Przeanalizowaliśmy dane uzyskane od 55 pacjentów w badaniu klinicznym TAVR oraz z dwóch jednoośrodkowych rejestrów obejmujących 132 pacjentów poddanych TAVR lub implantacji bioprotezy zastawki aortalnej chirurgicznej. Uzyskano czterowymiarowe tomograficzne skany tomografii komputerowej wraz z danymi dotyczącymi antykoagulacji i wyników klinicznych (w tym udarów i przejściowych ataków niedokrwiennych [TIA]).
Wyniki
Zmniejszony ruch ulotki odnotowano na CT w 22 z 55 pacjentów (40%) w badaniu klinicznym i 17 z 132 pacjentów (13%) w dwóch rejestrach. Zmniejszone ruchy ulotek wykryto u pacjentów z wieloma rodzajami bioprotez, w tym przez cewnik i chirurgiczne bioprotezy. Leczenie przeciwzakrzepowe z użyciem warfaryny w porównaniu z podwójną terapią przeciwpłytkową wiązało się z mniejszą częstością występowania zmniejszonego ruchu płatków (odpowiednio 0% i 55%, P = 0,01 w badaniu klinicznym oraz 0% i 29%, odpowiednio, P = 0,04 w połączonych rejestrach). U pacjentów, u których dokonano ponownej oceny za pomocą kontrolnej tomografii komputerowej, przywrócenie ruchu ulotnego stwierdzono u wszystkich 11 pacjentów otrzymujących leki przeciwzakrzepowe oraz u na 10 pacjentów, którzy nie otrzymywali leków przeciwzakrzepowych (P <0,001). Nie zaobserwowano istotnej różnicy w częstości występowania udaru lub TIA między pacjentami z mniejszym rytmem ruchu ulotkowego a osobami z prawidłowym ruchem ulotki w badaniu klinicznym (2 z 22 pacjentów i 0 z 33 pacjentów, odpowiednio, P = 0,16), chociaż w grupie W rejestrach wykryto znaczącą różnicę (3 z 17 pacjentów i z 115 pacjentów, p = 0,007).
Wnioski
Zmniejszenie ruchów ulotowych zastawki aortalnej wykazano u pacjentów z zastawkami aortalnymi bioprotetycznymi. Stan ustąpił w wyniku terapeutycznego leczenia przeciwzakrzepowego. Wpływ tego odkrycia na wyniki kliniczne, w tym udar, wymaga dalszych badań. (Finansowane przez St. Jude Medical i Cedars-Sinai Heart Institute, numer Portico-IDE ClinicalTrials.gov, NCT02000115, rejestr SAVORY, NCT02426307 oraz rejestr RESOLVE, NCT02318342.)
Wprowadzenie
SZYBKIE PODEJŚCIE
Zakrzepica ulotek w zastawkach bioprotezy.
01:52

Wideo
Możliwy podkliniczny zakrzepica ulotek w bioprotezy zastawek aortalnych.
Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej (TAVR) to ostatnia innowacja w leczeniu zwężenia zastawki aortalnej. Skuteczność i bezpieczeństwo tej interwencji terapeutycznej zostały przebadane w kilku randomizowanych badaniach klinicznych.1-6 Przełomowe badanie przezklatkowe z użyciem przetaczanego zastawki aortalnej Badanie US Investigational Device Exemption (PORTICO IDE) jest ciągłym, prospektywnym badaniem klinicznym w celu oceny TAVR z użyciem albo zastawkę Portico (St. Jude Medical) lub dostępny w handlu zawór.
Jak określono w protokole PORTICO IDE, wykonano tomografię komputerową (CT) w podgrupie pacjentów w celu oceny ramy stentu implantowanego zastawki. Znalezienie zmniejszonego ruchu ulotki na CT u pacjenta, który miał udar mózgu po TAVR i podobne wyniki u pacjenta bezobjawowego w jednym miejscu klinicznym doprowadziło do bliższej obserwacji tej obserwacji
[przypisy: wirmed, elwet, ketoxin forte ]

Powiązane tematy z artykułem: elwet ketoxin forte wirmed