Naczynia krwionosne

Naczynia krwionośne, które podlegają tak znakomitej regulacji, nie są, więc tylko rurami biernie doprowadzającymi krew do najdalszych odcinków ciała pod wpływem czynności serca spełniają one ponadto czynną rolę w rozmieszczeniu krwi w różnych częściach ustroju i regulują przepływ krwi przez tkanki narządy bez konieczności jednoczesnej czynności serca, jak np. w jego rozkurczu. Na prawidłową, więc czynność naczyń składa się: 1. Niewielka, lecz doskonała sprężystość naczyń, która powoduje stałe przesuwanie się krwi w naczyniach zarówno w okresach skurczowych, jak i rozkurczowych serca. 2. Sprawność regulacji napięcia ścian naczyniowych i szerokości światła naczyniowego w zależności od zapotrzebowania ustroju, narządów i tkanek na krew. Upośledzenie sprężystości naczyń i sprawności ich regulacji prowadzi do powstawania zmian krążeniowych o charakterze patologicznym. [przypisy: rogowacenie czerwone queyrata, trijodotyronina, panaceum mława ]

Powiązane tematy z artykułem: panaceum mława rogowacenie czerwone queyrata trijodotyronina