Nagromadzenie wytworów przemiany materii

Nagromadzenie wytworów przemiany materii powstaje, dlatego, że nie mogą one być usunięte wskutek niemożliwości rozszerzenia naczyń wieńcowych zmienionych procesem miażdżycowym. Rozszerzenie naczyń, jak wiemy, jest konieczne dla usprawnienia krążenia krwi w narządzie pracującym i zaopatrzenia go w ciała odżywcze i tlen oraz odprowadzenie z niego szkodliwych wytworów przemiany materii. Nagromadzenie się wytworów przemiany materii powoduje powstawanie nienormalnych bodźców we włóknach czuciowych, które na drodze odruchu nie mogą rozszerzyć zmienionych naczyń wieńcowych. Dążność do rozszerzenia naczyń wieńcowych serca niedająca wyniku powoduje powstawanie bólu drodze odruchowej. Hipoteza Wyburn-Masona jest bardzo prawdopodobna. Badania moje wykazały, że w przypadkach, w których mamy daleko posunięte zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych serca i naczynia te nie mogą się rozszerzać, bólowi nie towarzyszą zmiany elektrokardiograficzne o charakterze dławicy piersiowej. Jeżeli zaś u osób zdrowych dochodzi do rozszerzenia naczyń wieńcowych serca podczas wzmożonej pracy lub emocji powstają w elektrokardiogramach obrazy podobne do dławicy piersiowej, jednak nie ma bólu. Ból w dławicy piersiowej występuje zawsze po wysiłku fizycznym lub nerwowym, to znaczy wtedy, gdy zwiększona praca serca wymaga lepszego ukrwienia. [hasła pokrewne: urkye, rogowacenie czerwone queyrata, centermed rawicz ]

Powiązane tematy z artykułem: centermed rawicz rogowacenie czerwone queyrata urkye