Nordenfelt uzyskiwal krzywe elektrokardiograficzne o cechach zawalu po wprowadzeniu adrenaliny ludziom zdrowym

Nordenfelt uzyskiwał krzywe elektrokardiograficzne o cechach zawału po wprowadzeniu adrenaliny ludziom zdrowym, a wiemy przecież, e adrenalina rozszerzając naczynia wieńcowe serca usprawnia w nich krążenie i powoduje lepsze jego odżywianie, jako narządu stale pracującego. O rozpoznaniu choroby serca i zaburzeń krążenia wieńcowego decyduje wyłącznie obserwacja kliniczna, która bierze pod uwagę liczne objawy związane ze zmienionym krążeniem, zdjęcia zaś elektrokardiograficzne daj ą tylko obraz przystosowania się serca i tylko pośrednio mogą świadczyć, że istnieje nie skurcz, lecz rozszerzenie naczyń wieńcowych, jako zjawisko adaptacyjne. Różne obrazy elektrokardiograficzne pochodzą od sympatykotonii różnych odcinków serca lub ich naczyń. W związku z tym w klinice chorób serca należy zwrócić baczniejszą uwagę na wszystkie dodatkowe czynniki, które mogą zniekształcać obraz krzywej elektrokardiograficznej i w związku z tym doprowadzić do błędnego rozpoznania uszkodzenia mięśnia sercowego. Elektrokardiografia jest, więc wyłącznie metodą pomocniczą w całokształcie klinicznego badani serca, które to badanie decyduje o rozpoznaniu. Przedstawiona hipoteza wymaga jednak jeszcze dużo uzupełnień w oparciu o dalsze badania doświadczalne. Współczesna kardiologia posługuje się jeszcze innymi metodami badań serca. Jedną z nich jest wektorokardiografia. Istotą wektorokardiografii jest zjawisko zmienności osi elektrycznej serca w przebiegu skurczu mięśnia sercowego zarówno, co do wielkości, jak i kierunku. [patrz też: szpital tuchola, elwet, wzór bazetta ]

Powiązane tematy z artykułem: elwet szpital tuchola wzór bazetta