Nordenfelt

Nordenfelt badając u ludzi wpływ adrenaliny na, krzywą elektrokardiograficzną stwierdził, że odcinek S-T podwyższa się po podaniu adrenaliny i wygląda tak jak w świeżych zawałach mięśnia sercowego. Dziś stoimy na stanowisku, że pod wpływem przewagi w działaniu nerwów współczulnych załamek T obniża się, odwraca się na ujemny lub staje się dwufazowym, przy czym dwufazowość może być rozmaita, to znaczy ujemno-dodatnia lub dodatnio-ujemna w zależności od przewagi w działaniu nerwu prawego lub lewego. Zaznaczyć należy, że załamek P zwiększa się po podrażnieniu nerwu współczulnego. Różne, więc zmiany zachodzące w układzie wegetatywnym z działania bodźców wewnętrznych lub zewnętrznych, zwłaszcza czynnik pracy fizycznej lub emocji mogą wywołać różne obrazy patologiczne krzywych elektrokardiograficznych bez istnienia choroby serca. Badania ludzi zdrowych, np. zawodników narciarskich podczas zawodów, wykazały, że u większości zawodników mogą powstać takie obrazy zmian krzywych elektrokardiograficznych, które ze stanowiska kliniki są bardzo zbliżone do obrazów spotykanych w dławicy piersiowej lub nawet w stanach po zawale mięśnia sercowego Walawski. Zmiany, więc te powstały z hipersympatykotonii, wywołanej przez czynnik pracy i emocji. [przypisy: dalimex, sąd kocjana, nisza jawor ]

Powiązane tematy z artykułem: dalimex nisza jawor sąd kocjana