obnizenie zalamka T jest zwiazane z nadmiernym stezeniem ochronionej w sercu acetylocholiny

Doświadczenia, w których ochraniano acetylocholinę przez podawanie fizostygminy, pozwoliły stwierdzić, że obniżenie załamka T jest związane z nadmiernym stężeniem ochronionej w sercu acetylocholiny. Odpowiada ono stężeniu uzyskanemu po podrażnieniu nerwu błędnego prądem – elektrycznym średniej siły. Zwiększenie się natomiast załamka T jest związane z mniejszym stężeniem ochronionej acetylecholiny w sercu i odpowiada ono- tylko zwiększonemu napięciu nerwu błędnego, nie zaś jego podrażnieniu Walawski i Zawadzki. Po ochronieniu acetylocholiny przed niszczącym ją działaniem cholinoesterazy przez prostygminy otrzymano u ludzi zwiększenie się załamka T obok zwolnienia rytmu serca i zaburzeń w przewodzeniu pobudzeń. W związku z różną ilością wyzwalanej przez nerw błędny acetylocholiny i różnego jej stężenia w sercu można przez drażnienie nerwu błędnego stwierdzić, że słabe drażnienie nerwu błędnego podwyższa, silne zaś zmniejsza załamek T. Załamek P pod wpływem przewagi działania nerwu błędnego zmniejsza się i niekiedy odwraca się na ujemny. Przytoczone dane dają nam wgląd w różne kształtowanie się załamka T pod wpływem różnych stanów nerwów błędnych. Należy jeszcze dodać, że prawy nerw błędny, który ma zakończenia w węźle zatokowym, wyraźniej wpływa na chronotropizm, lewy zaś, mający zakończenia w węźle przedsionkowo-komorowym, na dromotropizm serca, przy czym prawy nerw błędny powoduje większe zmiany w załamku T. [podobne: ketoxin forte, wzór bazetta, dalimex ]

Powiązane tematy z artykułem: dalimex ketoxin forte wzór bazetta