Odcinek S-T jest zawsze na linii izoelektrycznej

Odcinek S-T jest zawsze na linii izoelektrycznej. Te kierunki dotyczą wszystkich odprowadzeń klasycznych. Również wysokość załamków krzywej elektrokardiograficznej jest w sercach prawidłowych ustalona. Wysokość załamka P w odprowadzeniu II wynosi ja, załamek zaś T wynosi 1/3 załamka R. Czas trwania poszczególnych załamków i czas pomiędzy załamkami jest w normalnych elektrokardiogramach ściśle ustalony i ulega nieznacznym wahaniom. Czas trwania załamka P nie przekracza 0,1 sek. Okres od początku załamka P do początku załamka Q, w którym pobudzenie obejmuje przedsionki i przechodzi po układzie przewodzącym, trwa przeciętnie od 0,12-0,18 sek. , ale jak stwierdziłem na dużym materiale, czas trwania tego okresu wynoszący 0,2 sek. nie jest jeszcze patologiczny. Czas trwania zespołu komorowego QRS wynosi od 0,06-0,09 sek. , odcinka zaś ST od 0,05 do 0,15 sek. Czas trwania całego zespołu komorowego mierzonego od początku załamka Q do końca załamka T wynosi przeciętnie od 0,26-0,48 sek. , liczby jednak podane dla czasu trwania całego zespołu komorowego są uzależnione od częstości bicia serca. Im wolniejszy rytm bicia serca, tym dłuższy jest czas trwania zespołu komorowego i odwrotnie. Dla ustalenia prawidłowego czasu trwania Q-T w związku z różną częstością bicia serca służy wzór podany przez Fridericia oraz przez Bazetui. [hasła pokrewne: maxivision total, szpital tuchola, diagnoson ]

Powiązane tematy z artykułem: diagnoson maxivision total szpital tuchola