poczatkowa czesc zespolu komorowego

Zmiany załamka P nie są jednak stałe mimo znacznego czasem uszkodzenia mięśnia sercowego. Również początkowa część zespołu komorowego QRS w uszkodzeniu mięśnia sercowego wykazuje różne zmiany, np. w postaci zazębień, rozszczepień, zgrubień, zawęźleń, rozszerzeń itd. , co wskazuje, że proces pobudzenia mięśnia sercowego po uszkodzonych drogach przewodzących odbywa się trudniej i wolniej. Ta część zespołu komorowego może być nadmiernie wysoka lub niska. Zdarza się również znaczne zniekształcenie z obniżeniem zespołu komorowego, jako wyraz wciągnięcia do sprawy chorobowej włókien Purkiniego w ścianie mięśnia sercowego. Czasem ulega zmianie niezależnie od początkowej części zespołu komorowego, a czasem w związku z nią odcinek S-T. Odcinek ten może przebiegać poniżej lub powyżej linii izoelektrycznej albo we wszystkich odprowadzeniach, albo tylko w jednym. Odcinek S-T może również być wygięty ku górze lub ku dołowi. Te zmiany odcinka S-T świadczą jak dziś przyjmujemy o zaburzeniu w odżywianiu mięśnia sercowego na skutek zmian V naczyniach wieńcowych lub zmian w składzie krwi zmniejszona zawartość tlenu. [patrz też: dicloberl retard opinie poznań, dalimex, dicloberl retard opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: dalimex dicloberl retard opinie eskulap rypin