Przewaga w dzialaniu nerwów blednych

Przewaga w działaniu nerwów błędnych powoduje także wydłużanie się czasów przewodzenia P-Q i Q-T. W sprawie wpływu nerwu współczulnego na kształtowanie się krzywej elektrokardiograficznej, a zwłaszcza na załamek T, stwierdzono, że zadrażnienie nerwu współczulnego u psów zwiększa załamek T, który staje się dwufazowy, przy czym podczas drażnienia lewego nerwu współczulnego występuję najpierw faza dodatnia, a później ujemna. Drażnienie natomiast prawego nerwu współczulnego wywołuje również powstawanie dwufazowego załamka T, lecz najpierw przejawia się faza ujemna, a później dodatnia. Jeżeli wprowadzić adrenalinę do przedsionków można uzyskać dwufazowy załamek T z pierwszą fazą ujemną, drugą zaś dodatnią. Wprowadzenie adrenaliny dożylnie psom wywołuje powstawanie ujemnego załamka T z obniżeniem odcinka S-T. Wynik ten potęguje się przez przecięcie nerwów błędnych. Obniżenie odcinka ST, jak to widzimy w zamknięciu światła naczyń wieńcowych, również można uzyskać po adrenalinie. [podobne: dicloberl retard opinie, dicloberl retard opinie dziecięcy, dicloberl retard opinieia implanty ]

Powiązane tematy z artykułem: dicloberl retard opinie elwet enteromax forte