Repolaryzacja powstaje w zwiazku z przerwaniem pobudzenia wlókien miesniowych obu komór serca

Repolaryzacja powstaje w związku z przerwaniem pobudzenia włókien mięśniowych obu komór serca. Załamek T jest, więc wynikiem sumy algebraicznej potencjałów sił elektrobodźczych, powstających w różnych miejscach komór podczas zanikania pobudzenia. Zanikanie pobudzenia jest bodźcem do mechanicznego rozkurczu serca i jak wykazały badania, załamek T jest wyrazem czynnego rozkurczu mięśnia sercowego Walawski. Za załamkiem T występuje niekiedy załamek, U, którego pochodzenie nie jest jeszcze ściśle ustalone. Według jednych badaczy załamek U jest wynikiem pobudzenia mięśni gładkich początkowej części tętnicy głównej i płucnej, według innych jest on związany z tym okresem, który odpowiada zwiększonej pobudliwości i zdolności przewodzenia pobudzeń Z i H. Kowarzykowie twierdzą, że zjawienie się załamka U jest związane z krótkotrwałym okresem nadpobudliwości serca, które występuje bezpośrednio po okresie jego niewrażliwości, zwłaszcza w stanach zwiększonego napięcia nerwu błędnego. Według nich załamek U jest, więc elektrycznym odpowiednikiem różnic pobudliwości, występujących w mięśniu sercowym zaraz po okresie niewrażliwości. W normalnych elektrokardiogramach załamki krzywej są dodatnie, to znaczy mają kierunek ku górze. Jedynie załamki Q i S mają kierunek ujemny, to znaczy ku dołowi. [więcej w: diagnoson, panaceum mława, wirmed ]

Powiązane tematy z artykułem: diagnoson panaceum mława wirmed