Skurcz naczyn wiencowych serca

Skurcz naczyń wieńcowych serca dochodzi do skutku przez działanie włókien cholinergicznych podrażnionych przez proces patologiczny toczący się w naczyniach albo na drodze odruchu korowo-trzewnego w związku z nadmierną pobudliwością naczyń wieńcowych, która powstaje dzięki początkowym procesom patologicznym. Wytwarza się wtedy hiperwagotonia serca, gdyż wpływy z kory mózgowej pobudzają ośrodki nerwu błędnego, który kurczy naczynia wieńcowe. W odpowiedzi na hiperwagotonię serca natychmiast zwiększa się napięcie nerwów adrenergicznych, które rozszerzają naczynia wieńcowe serca doprowadzając wtedy do niego więcej krwi. W związku z istnieniem bodźca skurczowego dla naczyń wieńcowych powstaje trwała hipersympatykotonia w sercu, która utrzymuje naczynia w stanie rozszerzenia i zabezpiecza dostateczny i optymalny przepływ krwi przez mięsień sercowy zmieniając korzystnie jego przemianę materii. Ta hipersympatykotonia serca daje obraz elektrokardiograficzny, który uważa się w klinice za wyraz zaburzenia krążenia wieńcowego i niedotlenienie mięśnia sercowego. Rozpoznanie elektrokardiograficzne nie jest jednak ścisłe, gdyż obraz krzywych o charakterze zaburzeń krążenia wieńcowego występuje z powodu zwiększonego działania nerwów adrenergicznych serca i lepszego przepływu krwi przez rozszerzone naczynia odżywiające serce. Wszelkie, więc czynnościowe zaburzenia krążenia wieńcowego, a także zawały mięśnia sercowego dają tylko obrazy elektrokardiograficzne związane z przewagą w działaniu nerwów adrenergicznych serca. Obrazy te są wyrazem jego przystosowania się i utrzymywania stanu naczyń w optymalnym rozszerzeniu. [przypisy: dicloberl retard opinie, urkye Kraków, urkye ]

Powiązane tematy z artykułem: dicloberl retard opinie marvita lębork urkye