Stany, które daja obrazy krzywych elektrokardiograficznych

Stany, które dają obrazy krzywych elektrokardiograficznych o, charakterze przewagi w działaniu nerwów współczulnych serca, są przede wszystkim natury czynnościowej, daleko zaś posunięte zmiany anatomiczne serca, a zwłaszcza naczyń wieńcowych, przeważnie nie dają obrazów elektrokardiograficznych związanych z hipersympatykotonią. Wiemy, bowiem, że tam, gdzie już w naczyniach wieńcowych serca odkłada się wapń i tracą one zdolność do czynnego skurczu i rozkurczu, tam wynik hipersympatykotonii nie występuje i u chorych na daleko posuniętą miażdżycę nawet w okresie bólu dławicowego serca krzywa elektrokardiograficzna może być całkowicie prawidłowa. Przekonałem się o tym świeżo na przypadku 30 letniej osoby z daleko posuniętą miażdżycą, naczyń wieńcowych serca. Przez cały czas napadów bólowych elektrokardiogramy zmian nie wykazywały, osoba zaś ta w jednym z ataków bólowych zmarła, W tym przypadku hipersympatykotonia serca nie mogła się przejawić w związku ze zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, w których odkładający się wapń stopniowo zamykał światło naczyń wieńcowych niezdolnych do kurczenia się ani do rozszerzania się. Obraz hipersympatykotonii serca w obrazie elektrokardiograficznym jest, więc sprawdzianem przystosowania się serca i gotowości jego do obrony przed zwężeniem naczyń wieńcowych pochodzenia nerwowego, a także dążności do zapewnienia sercu lepszego ukrwienia i nie świadczy o jego chorobie. [podobne: prevenit, nisza jawor, marvita lębork ]

Powiązane tematy z artykułem: marvita lębork nisza jawor prevenit