Twój dentysta doradzi ci, jaką pastę użyć

width=300Skład substancji leczniczej nie rzadko jest taki, jakiego oczekujemy. Jego odczytywanie jest możliwe właściwie przez każdego, mimo, że często w języku łacińskim, jednak nie każdy to robi. Stomatologia Kraków to miejsce, gdzie zespół specjalistów może pomóc nam w doborze odpowiedniej pasty do stanu naszej jamy ustnej oraz uzębienia. Są one różne, dostosowane do potrzeb użytkowników. Wyróżniamy te o działaniu pielęgnacyjnym, odżywczym, ale także te lecznicze, konkretnie skierowane na dany problem. Continue reading „Twój dentysta doradzi ci, jaką pastę użyć”

Prawidłowa higiena jamy ustnej dzięki pastom, niciom i płynom.

width=300Przykry, nieprzyjemny zapach z ust to zdecydowanie jeden z głównych objawów, który świadczy o nieprawidłowościach w obrębie jamy ustnej. To zdecydowanie najczęstsza przyczyna wizyt u stomatologa. Nierzadko wystarcza zwykłe badanie, aby stwierdzić, z jakim elementem wystąpił problem. Zdarza się to w przypadku różnych chorób, infekcji, ale także zwykłych, drobnych uszkodzeń zębiny. Stomatologia Kraków to dziedzina, która w sposób fachowy pomaga pacjentom uporać się z tym problemem. Continue reading „Prawidłowa higiena jamy ustnej dzięki pastom, niciom i płynom.”

Badania przeprowadzone w Zakladzie Patologii Ogólnej i Doswiadczalnej Akademii Medycznej w Warszawie

Badania przeprowadzone w Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Akademii Medycznej w Warszawie stwierdziły hipersympatykotonię i obrazy krzywych elektrokardiograficznych o charakterze dławicy piersiowej u studentów przed egzaminem. Hipersympatykotonia jest właściwa dla okresu bezpośrednio przed egzaminem, po egzaminie zaś szybciej lub wolniej mija Z. Semerau Siemianowski. Tego rodzaju hipersympatykotonia jest wyrazem pobudzenia układu współczulnego z kory mózgowej przez wytworzenie odruchów warunkowych. W mechanizmie powstawania obrazów elektrokardiograficznych w klinice, występujących przy skurczu naczyń wieńcowych, to jest w dławicy piersiowej angina pectoris, można w świetle badań przeprowadzonych w naszym zakładzie wysunąć następującą hipotezę. Continue reading „Badania przeprowadzone w Zakladzie Patologii Ogólnej i Doswiadczalnej Akademii Medycznej w Warszawie”

Stany, które daja obrazy krzywych elektrokardiograficznych

Stany, które dają obrazy krzywych elektrokardiograficznych o, charakterze przewagi w działaniu nerwów współczulnych serca, są przede wszystkim natury czynnościowej, daleko zaś posunięte zmiany anatomiczne serca, a zwłaszcza naczyń wieńcowych, przeważnie nie dają obrazów elektrokardiograficznych związanych z hipersympatykotonią. Wiemy, bowiem, że tam, gdzie już w naczyniach wieńcowych serca odkłada się wapń i tracą one zdolność do czynnego skurczu i rozkurczu, tam wynik hipersympatykotonii nie występuje i u chorych na daleko posuniętą miażdżycę nawet w okresie bólu dławicowego serca krzywa elektrokardiograficzna może być całkowicie prawidłowa. Przekonałem się o tym świeżo na przypadku 30 letniej osoby z daleko posuniętą miażdżycą, naczyń wieńcowych serca. Przez cały czas napadów bólowych elektrokardiogramy zmian nie wykazywały, osoba zaś ta w jednym z ataków bólowych zmarła, W tym przypadku hipersympatykotonia serca nie mogła się przejawić w związku ze zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, w których odkładający się wapń stopniowo zamykał światło naczyń wieńcowych niezdolnych do kurczenia się ani do rozszerzania się. Obraz hipersympatykotonii serca w obrazie elektrokardiograficznym jest, więc sprawdzianem przystosowania się serca i gotowości jego do obrony przed zwężeniem naczyń wieńcowych pochodzenia nerwowego, a także dążności do zapewnienia sercu lepszego ukrwienia i nie świadczy o jego chorobie. Continue reading „Stany, które daja obrazy krzywych elektrokardiograficznych”

Skurcz naczyn wiencowych serca

Skurcz naczyń wieńcowych serca dochodzi do skutku przez działanie włókien cholinergicznych podrażnionych przez proces patologiczny toczący się w naczyniach albo na drodze odruchu korowo-trzewnego w związku z nadmierną pobudliwością naczyń wieńcowych, która powstaje dzięki początkowym procesom patologicznym. Wytwarza się wtedy hiperwagotonia serca, gdyż wpływy z kory mózgowej pobudzają ośrodki nerwu błędnego, który kurczy naczynia wieńcowe. W odpowiedzi na hiperwagotonię serca natychmiast zwiększa się napięcie nerwów adrenergicznych, które rozszerzają naczynia wieńcowe serca doprowadzając wtedy do niego więcej krwi. W związku z istnieniem bodźca skurczowego dla naczyń wieńcowych powstaje trwała hipersympatykotonia w sercu, która utrzymuje naczynia w stanie rozszerzenia i zabezpiecza dostateczny i optymalny przepływ krwi przez mięsień sercowy zmieniając korzystnie jego przemianę materii. Ta hipersympatykotonia serca daje obraz elektrokardiograficzny, który uważa się w klinice za wyraz zaburzenia krążenia wieńcowego i niedotlenienie mięśnia sercowego. Continue reading „Skurcz naczyn wiencowych serca”

Zmiennosc uzalezniona jest od rozchodzenia sie pobudzenia w miesniu sercowym

Zmienność uzależniona jest od rozchodzenia się pobudzenia w mięśniu sercowym i stwarzania przez to coraz innych stosunków między częścią pobudzoną a niepobudzoną. Zasadą aparatu do wektorokardiografii jest użycie rurki promieni katodowych rzucających plamkę świetlną na ekran fluoryzujący. Przez odpowiednie zgranie ruch plamki świetlnej odpowiada ruchom końca wektora sercowego. Krzywa wektorokardiograficzna składa się z trzech pętli odpowiadających załamkowi P, zespołowi QRS i załamkowi T. W przypadkach schorzeń serca krzywa ta ulega zmianom polegającym albo na przesunięciu pętli, albo jej zniekształceniu. Continue reading „Zmiennosc uzalezniona jest od rozchodzenia sie pobudzenia w miesniu sercowym”

Dzialanie na osrodki naczyniowe

Działanie na ośrodki naczyniowe prowadzi do zmian światła naczyniowego, co reguluje dopływ krwi do narządów. Zmiana napięcia ośrodków naczyniowych może być wywołana bądź z kory mózgowej, jako tzw. wpływ psychiczny, bądź, co ma znaczenie większe, z obwodu na drodze odruchowej przez tzw. układ presoreceptorów. Punkt uchwytu dla układu presoreceptorów znajduje się w samych naczyniach, a mianowicie w łuku tętnicy głównej i w zatoce szyjnej. Continue reading „Dzialanie na osrodki naczyniowe”

Zakonczenia nerwowe w zatoce szyjnej

Zakończenia nerwowe w zatoce szyjnej i łuku tętnicy głównej są nie tylko wrażliwe na podniety mechaniczne, lecz również na bodźce chemiczne chemoreceptory, to znaczy, że różne ciała chemiczne i jady bakteryjne krążące we krwi mogą podrażniać chemoreceptory skupione w kłębku szyjnym glomus caroticum i w kłębku tętnicy głównej glomus aorti. Schemat unerwienia serca i drogi odruchu, powodując na drodze odruchowej zatoki szyjnej wg Czata zmiany napięcia ośrodka naczyniowego, co w wyniku również wywołuje spadek lub podniesienie ciśnienia krwi. Różne stężenia dwutlenku, węgla i tlenu, pH krwi, nikotyna, azotyny, cyjanek potasu itd. wywołują zmiany w ciśnieniu krwi, jeżeli przepuszczać je przez wyosobnioną zatokę szyjną. Odruchowe zmiany napięcia tętnic i żył oraz częstości bicia serca, które powstają wskutek działania zmian ciśnienia na zatokę szyjną, prowadzą do zmian szybkości przepływu krwi i masy krwi krążącej. Continue reading „Zakonczenia nerwowe w zatoce szyjnej”

Wazopresyna wywoluje dlugotrwale zwyzki cisnienia krwi

Jeżeli więc naczynia włosowate mają pewien stopień napięcia, to na ogół występuje ich rozszerzenie. Inaczej niż adrenalina działa wazopresyna tylnej części przysadki mózgowej, która zwęża naczynia krwionośne tętnicze, żylne i włosowate w przeciwieństwie do adrenaliny, która zasadniczo naczyń włosowatych nie zwęża, a tylko przez zwężenie tętniczek zmniejsza do nich dopływ krwi. Wazopresyna wywołuje długotrwałe zwyżki ciśnienia krwi, kurcząc mięśniówkę naczyń krwionośnych w przeciwieństwie do adrenaliny, której działanie na ciśnienie krwi jest krótkotrwałe. Długotrwałą zwyżkę ciśnienia krwi po wazopresynie można by tłumaczyć jeszcze i tym, że wazopresyna zwęża naczynia żylne w całym ustroju łącznie z krążeniem żyły wrotnej. Wazopresyna w przeciwieństwie do adrenaliny kurczy naczynia wieńcowe, co zostało stwierdzone na preparacie sercowo-płucnym. Continue reading „Wazopresyna wywoluje dlugotrwale zwyzki cisnienia krwi”

Histamina

Histamina, więc jest ciałem działającym przede wszystkim na naczynia włosowate. Powstaje ona podczas pracy narządów i wchłaniając się do krwi powoduje rozszerzenie naczyń włosowatych i spadek ciśnienia krwi, dzięki czemu reguluje dopływ krwi do narządów. Zwiększony prąd krwi wypłukuje wytwory przemiany materii. Histamina jest, więc tym czynnikiem humoralnym powstającym w ustroju, dzięki któremu istnieje możliwość regulacji obwodu naczyniowego przez miejscowe rozszerzanie naczyń w narządach w tkankach pracujących. Według Klisieckiego natomiast spadek ciśnienia krwi po wprowadzeniu histaminy zależy od nagłego przejściowego osłabienia czynności serca, nie zaś od pierwotnego rozszerzenia naczyń. Continue reading „Histamina”