Tromboliza podczas resuscytacji w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krążenia ad

Protokół badania został zatwierdzony przez komisje przeglądowe wszystkich uczestniczących ośrodków. Odstąpiono od wymogu świadomej zgody przed naborem dziecka zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi, normami etycznymi lokalnych komisji ds. Weryfikacji instytucjonalnych oraz wytycznymi dobrej praktyki klinicznej Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych.13 Pacjentów, którzy przeżyli, rodziny pacjentów lub Przedstawiciele prawni zostali poinformowani o procesie i uzyskali z mocą wsteczną pisemną świadomą zgodę. Finansowanie tej próby i dopasowanego leku badanego oraz placebo zostały dostarczone przez Boehringer Ingelheim. Sponsor i komitet wykonawczy odpowiadali za zaprojektowanie i przeprowadzenie próby; Analiza danych została przeprowadzona przez dwóch autorów akademickich. Autorzy zapewniają rękojmię za integralność i kompletność danych i analiz.
Badaj pacjentów
Pacjenci kwalifikujący się do włączenia do badania to osoby dorosłe, u których stwierdzono świadome pozaszpitalne zatrzymanie krążenia o przypuszczalnym pochodzeniu sercowym i rozpoczęto podstawowe lub zaawansowane leczenie podtrzymujące w ciągu 10 minut po upadku. Kryteria wykluczenia były podejrzewane o nie-kardiologiczną przyczynę zatrzymania, znane krwawienie wewnętrzne, upośledzenie neurologiczne, zaburzenia krzepnięcia, ciążę, udział w jakimkolwiek innym badaniu klinicznym, nadwrażliwość na badany lek, instytucjonalizację pacjenta lub jakiekolwiek inne schorzenie, które umieścić pacjenta na zwiększonym ryzyku, jeśli jest włączony do badania. Leczenie otwartą metodą trombolityczną zamiast randomizacją do badania było dozwolone w przypadkach, w których podejrzewa się, że zatorowość płucna jest przyczyną zatrzymania krążenia.
Procedury badania
Po otrzymaniu nagłego wezwania do podejrzenia zatrzymania krążenia, centrum dyspozytorskie EMS wysłało na miejsce mobilnej jednostki intensywnej terapii (ICU) (pojazd EMS wyposażony w zaawansowaną funkcję wspomagania życia sercowego). Wszyscy pracownicy mobilnej jednostki ICU biorący udział w tej próbie zostali przeszkoleni w zakresie prowadzenia protokołu badania. Po przybyciu pracownicy mobilnego ICU ustalili, czy wykonywana jest podstawowa opieka podtrzymująca życie, i zainicjowali zaawansowane środki wsparcia życia sercowego. W tym samym czasie jeden członek zespołu ocenił pacjenta pod kątem kwalifikowalności do badania.
Jeśli kryteria wyboru zostały spełnione, pacjenci z asystolią lub bezotoczkową aktywnością elektryczną w początkowym rytmie elektrokardiograficznym zostali poddani randomizacji natychmiast po kaniulacji dożylnej. Pacjenci z migotaniem komór lub bezobjawowym częstoskurczem komorowym poddawani byli randomizacji, jeśli do trzech początkowych prób defibrylacji nie udało się uzyskać powrotu spontanicznego krążenia. Przydziały leczenia badanych leków zostały losowo wygenerowane i podzielone na poszczególne mobilne jednostki ICU w blokach po cztery w celu zapewnienia właściwej randomizacji w dowolnym momencie.
Gdy pacjent był randomizowany, tenekteplazę, dawkowano zgodnie z szacowaną masą ciała (30 mg dla pacjentów o masie ciała mniejszej niż 60 kg, 35 mg dla pacjentów o masie ciała od 60 kg do 69 kg, 40 mg dla pacjentów o masie ciała od 70 kg do 79 kg, 45 mg dla pacjentów o masie ciała od 80 kg do 89 kg i 50 mg dla pacjentów o masie ciała 90 kg lub więcej) lub pasujących do placebo (Boehringer Ingelheim) wstrzyknięto dożylnie podczas trwającej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez mobilny zespół ICU
[podobne: choligrip syrop, rogowacenie czerwone queyrata, enteromax forte ]

Powiązane tematy z artykułem: choligrip syrop enteromax forte rogowacenie czerwone queyrata