U ludzi wrazliwych ucisk zatoki szyjnej moze spowodowac ciezkie zaburzenia czynnosci serca i naczyn

U ludzi wrażliwych ucisk zatoki szyjnej może spowodować ciężkie zaburzenia czynności serca i naczyń, dlatego też próba kliniczna ucisku na zatokę szyjną powinna być stosowana oględnie. Znane są z piśmiennictwa przypadki zamroczeń i zapaści sercowo-naczyniowych przy naciąganiu szyi, wkładaniu ciasnego kołnierzyka, w czasie golenia się itd. , a jak stwierdzono objawy sercowo – naczyniowe miały punkt wyjścia z zatoki szyjnej. U tych bowiem osób wystarczał bardzo, nawet słaby ucisk zatoki, by wystąpiły poważne zaburzenia sercowo-naczyniowe. Zwiększona pobudliwość nerwów zatoki szyjnej może być powodem nagłej śmierci, jeżeli np. uderzenie w okolicę zatoki, było nagłe i dość silne. Nadmierną pobudliwość nerwów zatoki szyjnej można usunąć morfiną i innymi środkami narkotycznymi, skutek zaś nadmiernej pobudliwości – atropiną. Zmniejszoną pobudliwość wkładu presoreceptorów doprowadza do stanu prawidłowego adrenalina i strychnina. W zatoce szyjnej znajdują się również zakończenia nerwowe wrażliwe na zmianę ciepłoty krwi, tzw. termoreceptory i na zmiany ciśnienia osmotycznego krwi, tzw. osmoreceptory. [przypisy: sąd kocjana, diagnoson, prevenit ]

Powiązane tematy z artykułem: diagnoson prevenit sąd kocjana