W dlawicy piersiowej ból moze byc odczuwany w róznych miejscach

W dławicy piersiowej ból może być odczuwany w różnych miejscach, a mianowicie nad sercem, w ramieniu, w dłoniach i palcach, w klatce piersiowej, nawet, jako opasujący, w plecach, dziąsłach, w gardle, jak również w całej lewej połowie ciała lub rzadziej w prawej. W związku z tym mogą powstawać przeczulice w różnych odcinkach skóry lub mięśni. Widać z tego, że ból w dławicy piersiowej może się rozprzestrzeniać, to znaczy, że nie jest on miejscowy, lecz przeniesiony. Dowodzi tego fakt, że ból i wrażliwość na ucisk określonych miejsc istnieje na znacznie większej powierzchni, niż by to odpowiadało powierzchni serca dotykającej klatki piersiowej. Poza tym, jeżeli ból istniałby wyłącznie w sercu, to skurcz i rozkurcz serca zmieniałyby natężenie bólu, co, jak wiemy, nie występuje. Dlatego też Head i Mockenzie ustalili, że bóle w chorobach serca są bólami przeniesionymi i to odruchowymi. Mechanizm przeniesienia bólu sercowego polega na tym, że włókna czuciowe serca przewodzą pobudzenia do odpowiednich odcinków rdzenia, podrażnione zaś odcinki przewodzą pobudzenia na obwód po tych włóknach nerwowych, które z nich wychodzą. W zależności od natężenia bodźców mogą być podrażnione różne odcinki rdzenia i włókna nerwowe w różnej liczbie. W związku z tym pobudzenie bólowe jest przenoszone do różnych miejsc na obwodzie. [hasła pokrewne: urkye, ketoxin forte, asertin skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: asertin skutki uboczne ketoxin forte urkye