W odcinku przekrwionym zwieksza sie równiez napiecie tkanek

W odcinku przekrwionym zwiększa się również napięcie tkanek w związku z przepełnieniem krwią naczyń wzmożonym tworzeniem się chłonki z powodu zwiększonego ciśnienia krwi w naczyniach włosowatych. Zwiększone tworzenie się chłonki nie wywołuje powstawania obrzęku, gdyż odpływ jej odbywa się sprawnie. Przyczyny, które wywołują przekrwienie, wpływają na naczynia w ten sposób, że wywołują rozszerzenie naczyń albo przez bezpośrednie porażające działanie na ściankę naczyniową, albo przez pośrednie działanie na nerwy naczyniowe. Działanie czynników wpływających na nerwy naczyniowe sprowadza się albo do porażenia nerwów zwężających, albo do podrażnienia nerwów rozszerzających naczynia. W związku więc z różną patogenezą przekrwienie dzielimy na przekrwienie: 1. z bezpośredniego porażenia ścian naczyniowych hyperaemia myoparalitica, 2. z pośredniego porażenia ścian naczyniowych przez wpływy nerwowe hyperaemia neuroparalytica . Jasne jest, że podział taki jest warunkowy, gdyż w ścianach naczyń również znajdują się elementy nerwowe. Jeżeli więc działamy na ściankę naczynia, to działamy również na jej elementy nerwowe, w związku z czym nie można ściśle wyosobnić zjawiska, które zależy od mięśniówki naczyniowej, od zjawiska pochodzącego z elementów nerwowych ścianki naczyniowej. Na obwodzie bowiem istnieje czynnościowo jeden wspólny układ nerwowo-mięśniowy. [przypisy: dicloberl retard opinieia katowice, asertin skutki uboczne, dicloberl retard opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: asertin skutki uboczne dicloberl retard opinie nisza jawor