Wazopresyna wywoluje dlugotrwale zwyzki cisnienia krwi

Jeżeli więc naczynia włosowate mają pewien stopień napięcia, to na ogół występuje ich rozszerzenie. Inaczej niż adrenalina działa wazopresyna tylnej części przysadki mózgowej, która zwęża naczynia krwionośne tętnicze, żylne i włosowate w przeciwieństwie do adrenaliny, która zasadniczo naczyń włosowatych nie zwęża, a tylko przez zwężenie tętniczek zmniejsza do nich dopływ krwi. Wazopresyna wywołuje długotrwałe zwyżki ciśnienia krwi, kurcząc mięśniówkę naczyń krwionośnych w przeciwieństwie do adrenaliny, której działanie na ciśnienie krwi jest krótkotrwałe. Długotrwałą zwyżkę ciśnienia krwi po wazopresynie można by tłumaczyć jeszcze i tym, że wazopresyna zwęża naczynia żylne w całym ustroju łącznie z krążeniem żyły wrotnej. Wazopresyna w przeciwieństwie do adrenaliny kurczy naczynia wieńcowe, co zostało stwierdzone na preparacie sercowo-płucnym. Hormony podwyższające ciśnienie krwi nie mogą same przez się wyczerpać potrzebnej dla ustroju regulacji, gdyż działają zbyt jednostronnie i przeważnie ogólnie, toteż inne jeszcze czynniki regulują miejscowe krążenia na obwodzie ustroju. [przypisy: trijodotyronina, diagnoson, marvita lębork ]

Powiązane tematy z artykułem: diagnoson marvita lębork trijodotyronina