Wyraznym zmianom ulega w chorobach serca równiez czesc koncowa zespolu komorowego

Wyraźnym zmianom ulega w chorobach serca również część końcowa zespołu komorowego, mianowicie załamek T. Załamek ten ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu, rozdwojeniu, a także może przejść z dodatniego w dwufazowy, to jest dodatnio ujemny lub ujemno-dodatni. Prócz tego załamek T może stać się ujemny, mniej lub bardziej głęboki, a także może zniknąć zupełnie. Załamek T ma w klinice chorób serca szczególne znaczenie, a zmiany jego kształtu i wysokości, jeżeli są trwałe, świadczą o uszkodzeniu mięśnia sercowego. Nie zawsze jednak zmiana załamków, zwłaszcza załamka T, świadczy o uszkodzeniu mięśnia sercowego, istnieją, bowiem rozmaite czynniki pozasercowe, które zmieniają kształt i kierunek załamków, zwłaszcza załamka T. Stwierdzono np. , że oziębienie koniuszka serca odwraca załamek T z dodatniego na ujemny, że załamek T zmniejsza się przy wdechu, uniesienie zaś przepony ku górze odwraca załamek T na ujemny. Dalej zwiększona lepkość krwi zwiększa załamek T, hiperwentylacja zaś i tężyczka, jako zasadowa, obniża go. Jak widzimy z tych kilku przykładów, załamek T może się zmieniać i dawać obrazy krzywej o cechach patologicznych, które nie świadczą o schorzeniu mięśnia sercowego, a wiemy, że w klinice schorzenia mięśnia sercowego rozpoznaje się w elektrokardiogramach przecie wszystkim na podstawie wadliwego kształtowania się załamka T i jest on najważniejszy pod względem rozpoznawczym, a także rokowniczym. [patrz też: urkye, szpital tuchola, prevenit ]

Powiązane tematy z artykułem: prevenit szpital tuchola urkye