Wzór Fridericia

Wzór Fridericia podaje, że czas trwania skurczu wynosi K * p, gdzie K jest współczynnikiem stałym wynoszącym 8,22, p zaś długością czasu między dwoma zespołami komorowymi wyrażoną w setnych sekundy. Natomiast według Bazetta we wzorze K * p, współczynnik stały, czyli K, wynosi dla mężczyzny 0,37, dla kobiety 0,4 a p wyrażone jest w sekundach. Różnice wynikające ze wzorów Fridericia i Bazetta są niewielkie i wykazują odchylenia w kilku setnych sekundy. Krzywe elektrokardiograficzne uzyskujemy przez połączenie elektrodami miejsc na skórze, do których dochodzą napięcia o zmiennej amplitudzie powstające w związku z czynnością serca. Łącząc różne odcinki ciała uzyskujemy różne odprowadzenia. Połączenie od ręki prawej do lewej nazywamy odprowadzeniem l, od prawej ręki do lewej nogi odprowadzeniem II, od lewej zaś ręki do lewej nogi odprowadzeniem. Te odprowadzenia nazywają się klasycznymi. W ostatnich latach wprowadzono do badań elektrokardiograficznych dodatkowe odprowadzenie z klatki piersiowej, jako odprowadzenie przedsercowe. Odprowadzenia przedsercowe wykonuje się zwykle, jako odprowadzenia jednobiegunowe, to znaczy, że elektrody kończynowe łączy się we wspólny przewód oporami 5000 omów, w którym napięcie równa się zeru i elektroda ta nazywa się elektrodą centralną. Elektrodę tzw. odprowadzającą można założyć na rękę prawą odprowadzenie VR, rękę lewą odprowadzenie VL, na nogę lewą odprowadzenie VF czy wreszcie na odpowiednie miejsce klatki piersiowej, oznaczone umownie symbolami odprowadzenie V1, V2, V3, V V5,VG. [przypisy: elwet, sąd kocjana, diagnoson ]

Powiązane tematy z artykułem: diagnoson elwet sąd kocjana