ZABURZENIA CZYNNOSCI NACZYN POJECIA OGÓLNE

ZABURZENIA CZYNNOŚCI NACZYŃ POJĘCIA OGÓLNE Rolą krążenia krwi jest dostarczenie z krwią odpowiedniej ilości tlenu składników odżywczych do wszystkich tkanek i narządów oraz usuwanie z nich wytworów powstających z komórkowej przemiany materii, które mogą być szkodliwe dla ustroju. Dzięki prawidłowemu ukrwieniu tkanek odbywa się w nich prawidłowa wymiana materii między krwią a tkankami i tkanki mogą spełniać normalnie właściwe im czynności. Ilość krwi potrzebna narządom i tkankom zależy od natężenia ich czynności. Im większa czynność narządu, tym większy musi być przepływ krwi przez ten narząd, natomiast mniejsze nasilenie jego czynności nie wymaga zwiększonego przepływu krwi i przepływ ten jest sprowadzony do niezbędnego minimum. Dowodem tego, jak wielkie znaczenie ma dla ustroju dostosowanie przepływu krwi przez narządy do każdorazowego zapotrzebowania, jest różnorodność i precyzyjność mechanizmów regulujących jej przepływ. Krążenie krwi zależy od trzech czynników: czynności serca, stanu naczyń i ilości krwi krążącej w naczyniach. Wszystkie te czynniki są regulowane na drodze nerwowej i humoralnej. Zakłócenie w mechanizmach regulujących, a także uszkodzenie narządów podlegających tej regulacji, jak serca i naczyń, prowadzi do zaburzeń krążenia krwi, które mogą się przejawić albo miejscowo, albo ogólnie. [hasła pokrewne: wzór bazetta, asertin skutki uboczne biała, asertin skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: asertin skutki uboczne dalimex wzór bazetta