Zakonczenia nerwowe w zatoce szyjnej

Zakończenia nerwowe w zatoce szyjnej i łuku tętnicy głównej są nie tylko wrażliwe na podniety mechaniczne, lecz również na bodźce chemiczne chemoreceptory, to znaczy, że różne ciała chemiczne i jady bakteryjne krążące we krwi mogą podrażniać chemoreceptory skupione w kłębku szyjnym glomus caroticum i w kłębku tętnicy głównej glomus aorti. Schemat unerwienia serca i drogi odruchu, powodując na drodze odruchowej zatoki szyjnej wg Czata zmiany napięcia ośrodka naczyniowego, co w wyniku również wywołuje spadek lub podniesienie ciśnienia krwi. Różne stężenia dwutlenku, węgla i tlenu, pH krwi, nikotyna, azotyny, cyjanek potasu itd. wywołują zmiany w ciśnieniu krwi, jeżeli przepuszczać je przez wyosobnioną zatokę szyjną. Odruchowe zmiany napięcia tętnic i żył oraz częstości bicia serca, które powstają wskutek działania zmian ciśnienia na zatokę szyjną, prowadzą do zmian szybkości przepływu krwi i masy krwi krążącej. Doświadczenia wykazały, że obniżone ciśnienie krwi w zatoce szyjnej wywołuje zwężenie naczyń obwodowych, przy czym wzrasta krążenie mózgowe. Wynikałoby stąd, że naczynia mózgowe nie biorą udziału w ogólnych odczynach naczyniowych z zatoki szyjnej, że zachowują się one raczej biernie i krążenie w nich w zasadzie zależy od wysokości ogólnego ciśnienia wewnątrzczaszkowego i zdolności samodzielnego kurczenia się i rozszerzenia niezależnie od innych naczyń w ustroju. [więcej w: trijodotyronina, marvita lębork, wzór bazetta ]

Powiązane tematy z artykułem: marvita lębork trijodotyronina wzór bazetta