Zwiększone odzyskiwanie komórek T CD4 + przy wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej HIV-1 AD 9

Panele B i C to wykresy Kaplana-Meiera w proporcji uczestników w sześciu grupach, którzy mieli co najmniej jedną liczbę CD4 + 900 lub więcej komórek na milimetr sześcienny (panel B) lub 800 lub więcej komórek na milimetr sześcienny (panel C), podczas gdy otrzymywali ART. W panelu B stosunek szybkości do spełnienia kryterium 900 komórek na milimetr sześcienny (pierwszorzędowy punkt końcowy) wynosił 0,55 (95% CI, 0,32 do 0,96) w porównaniu grupy 2 z grupą (grupa odniesienia) i 0,31 (95% CI, 0,14 do 0,69) w porównaniu grupy 3 z grupą 1. Wśród uczestników, którzy nie otrzymywali ART, przedziały czasowe od 0 do 4 miesięcy, od 4 miesięcy do 12 miesięcy i ponad 12 miesięcy po oszacowanej dacie zakażenia odpowiadają odpowiednio czasom, w których liczba komórek CD4 wzrastała samorzutnie, spadając z poziomów szczytowych i spadając poniżej poziomu na wejściu do badania (rysunek 2A i rysunek 3A). Aby określić znaczenie tych punktów czasowych dla odzyskania odporności, obliczyliśmy szanse i wskaźniki odzyskiwania komórek T CD4 + w sześciu grupach pacjentów zgodnie z oknem czasowym, w którym rozpoczęto ART i według tego, czy uczestnicy mieli wyższą liczbę CD4 + przed ART (grupy 1, 2 i 3) lub niższa liczba CD4 + przed ART (grupy 4, 5 i 6) (Figura 3A).
Nastąpiło stopniowe zmniejszenie prawdopodobieństwa i szybkości odzyskiwania komórek T CD4 + wśród uczestników rozpoczynających ART od 4 do 12 miesięcy lub dłużej niż 12 miesięcy po oszacowanej dacie zakażenia, w porównaniu z uczestnikami rozpoczynającymi ART 4 miesiące lub mniej po oszacowaniu data infekcji (model 4 w Tabeli 2). Jednakże, wśród uczestników rozpoczynających ART 4 miesiące lub mniej po oszacowanej dacie zakażenia, rozpoczęcie leczenia wcześniej po oszacowanej dacie zakażenia w porównaniu z późniejszym, nie przyspieszyło dalszego tempa odzyskiwania komórek T CD4 + (Fig. S3 w Dodatku Dodatek).
Wśród uczestników rozpoczynających ART z wyższą liczbą CD4 + wystąpił hierarchiczny trend w zakresie prawdopodobieństwa i szybkości spełniania kryteriów punktu końcowego podstawowego lub wtórnego odzyskiwania komórek T CD4 +, przy czym największe prawdopodobieństwo i najszybsze tempo zaobserwowano wśród uczestników rozpoczynających ART. 4 miesiące lub krócej po przewidywanej dacie zakażenia (grupa 1), średnie prawdopodobieństwo i częstość wśród uczestników rozpoczynających ART od 4 do 12 miesięcy po przewidywanej dacie zakażenia (grupa 2), oraz najmniej prawdopodobnego i najniższego odsetka wśród uczestników rozpoczynających leczenie ART ponad 12 miesięcy po przewidywanej dacie zakażenia (grupa 3) (rys. 3B i 3C i model 5 w tabeli 2). W przeciwieństwie do tego trend ten nie był obserwowany wśród pacjentów rozpoczynających ART z niższą liczbą CD4 +; uczestnicy z niższą liczbą komórek CD4 +, którzy nie rozpoczęli ART, do 4 do 12 miesięcy (grupa 5) lub ponad 12 miesięcy (grupa 6) po oszacowanej dacie zakażenia, mieli podobne prawdopodobieństwo i tempo odzyskiwania komórek T CD4 + – co były niższe w obu grupach niż w grupie, która rozpoczęła ART wcześniej (grupa 4) (ryc. 3B i 3C i model 6 w tabeli 2)
[więcej w: szpital tuchola, belara tabletki antykoncepcyjne cena, nisza jawor ]

Zwiększone odzyskiwanie komórek T CD4 + przy wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej HIV-1 AD 9

Panele B i C to wykresy Kaplana-Meiera w proporcji uczestników w sześciu grupach, którzy mieli co najmniej jedną liczbę CD4 + 900 lub więcej komórek na milimetr sześcienny (panel B) lub 800 lub więcej komórek na milimetr sześcienny (panel C), podczas gdy otrzymywali ART. W panelu B stosunek szybkości do spełnienia kryterium 900 komórek na milimetr sześcienny (pierwszorzędowy punkt końcowy) wynosił 0,55 (95% CI, 0,32 do 0,96) w porównaniu grupy 2 z grupą (grupa odniesienia) i 0,31 (95% CI, 0,14 do 0,69) w porównaniu grupy 3 z grupą 1. Wśród uczestników, którzy nie otrzymywali ART, przedziały czasowe od 0 do 4 miesięcy, od 4 miesięcy do 12 miesięcy i ponad 12 miesięcy po oszacowanej dacie zakażenia odpowiadają odpowiednio czasom, w których liczba komórek CD4 wzrastała samorzutnie, spadając z poziomów szczytowych i spadając poniżej poziomu na wejściu do badania (rysunek 2A i rysunek 3A). Aby określić znaczenie tych punktów czasowych dla odzyskania odporności, obliczyliśmy szanse i wskaźniki odzyskiwania komórek T CD4 + w sześciu grupach pacjentów zgodnie z oknem czasowym, w którym rozpoczęto ART i według tego, czy uczestnicy mieli wyższą liczbę CD4 + przed ART (grupy 1, 2 i 3) lub niższa liczba CD4 + przed ART (grupy 4, 5 i 6) (Figura 3A). (więcej…)

Powiązane tematy z artykułem: choligrip syrop eskulap rypin wzór bazetta